Bc. Jana Motyčková

Diplomová práce

Paliativní a hospicová péče z antropologického pohledu.

Palliative and hospice care from the anthropological point of view.
Anotace:
Tato práce pojednává o paliativní a hospicové péči z antropologického hlediska. V první části je nastíněn historický vývoj vnímání smrti a praxe spojené s umíráním. Druhá část práce je zaměřena na stáří – jeho projevy, odlišnosti a sociální kontext. V další kapitole se zabývám paliativní péčí. Zde je mimo jiné zpracována historie paliativní péče a hospicového hnutí jak ve světě, tak v České republice …více
Abstract:
This thesis deals with palliative and hospice care from the anthropological point of view. The first part describes the historical development of how death has been perceived throughout centuries and of the practices related to dying. The second part is devoted to old age – it´s manifestations, differences and social context. The next chapter describes palliative care. Among other things history of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie