Theses 

Marketing neziskových organizací – Ing. Nikol Kissová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Nikol Kissová

Bakalářská práce

Marketing neziskových organizací

Marketing of non-profit organizations

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití marketingu a jeho nástrojů v oblasti neziskového sektoru. Teoretická část vychází z charakteristiky obecného marketingu a aplikuje jeho poznatky na podmínky práce neziskových organizací. Praktická část zahrnuje vlastní marketingový výzkum v podobě vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na sledování významu jednotlivých nástrojů marketingového mixu pro práci současných neziskových subjektů včetně návrhu doporučení, která by měla přispět k zintenzivnění využití marketingového potenciálu v budoucí práci s trhem v neziskové oblasti a tím i řešení problémů souvisejících s jejich fungováním.

Abstract: The thesis deals with the issues concerning the application of marketing and its implements in the area of nonprofit sector. The theoretical part includes general marketing characteristics and applies its findings to the conditions of nonprofit organizations work. The practical part includes marketing research in the form of questionnaire investigation evaluation which aims at observing the significance of the individual tools of marketing mix for the work of contemporary nonprofit subjects including the proposal of recommendations. They should contribute to the intensification of marketing potential use in future work with the market in nonprofit area and solving the problems related to their functioning.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, neziskový sektor, nezisková organizace, marketingový výzkum Marketing, marketing mix, non-profit sector, non-profit organization, marketing research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Jana Plíšková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz