Ing. Nikol Kissová

Bakalářská práce

Marketing neziskových organizací

Marketing of non-profit organizations
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití marketingu a jeho nástrojů v oblasti neziskového sektoru. Teoretická část vychází z charakteristiky obecného marketingu a aplikuje jeho poznatky na podmínky práce neziskových organizací. Praktická část zahrnuje vlastní marketingový výzkum v podobě vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na sledování významu jednotlivých nástrojů marketingového …více
Abstract:
The thesis deals with the issues concerning the application of marketing and its implements in the area of nonprofit sector. The theoretical part includes general marketing characteristics and applies its findings to the conditions of nonprofit organizations work. The practical part includes marketing research in the form of questionnaire investigation evaluation which aims at observing the significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Jana Plíšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní