Ing. Hana Králová

Diplomová práce

Flexibilita pracovní síly (a nové formy organizace práce) ve vztahu k řešení problémů na trhu práce

Labour force flexibility (and new forms of work organization) in the relationship to solving problems in the labour market
Anotace:
Pedmtem diplomové práce Flexibilita pracovní síly (a nové formy organizace práce) ve vztahu k ešení problém na trhu práce je zhodnotit možnosti využití flexibilních forem zamstnávání ve vztahu k ešení problém na trhu práce v eské republice, vetn pohledu na tuto problematiku ze strany Evropské unie. První ást je zamena na vymezení existujících forem flexibility pracovní doby a zamstnání, a to jak klasických …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: Labour force flexibility (and new forms of work organization) in the relationship to solving problems in the labour market is to evaluate possibilities for using forms of employment flexibility in relation to find a solution of problems in the czech labour market, including view of this topic from the side of the European Union. The first part is concentrated on definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Hana Pragerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta