Bc. Jana Nemčková

Bachelor's thesis

Internet and Non-Internet Sources for Decision Making in Choosing Hospitality and Tourism Products

Internet and Non-Internet Sources for Decision Making in Choosing Hospitality and Tourism Products
Anotácia:
Účelom bakalárskej práce je snaha viac porozumieť správaniu sa spotrebiteľov pri rozhodovaní sa o produktoch hotelierstva. Cieľom tejto štúdie je zistiť formálne aj neformálne zdroje informácií a bližšie preskúmať interné, externé, aktívne a pasívne spȏsoby vyhľadávania informácií o produktoch hotelierstva. Táto práca sa zaoberá najma porovnaním internetových a neinternetových zdrojov a ich dvȏverihodnosťou …viac
Abstract:
The purpose of this study is to understand consumer behaviour when making decision about hospitality and tourism products. The aims of this study are to determine informal and non-informal sources of information and closer examination of internal, external, active and passive information search. This study is specifically concerned with comparison of Internet and non –Internet sources of decision making …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedúci: M.A. Donna Dvorak
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)