Bc. Aneta Novotná

Bakalářská práce

Metody léčby funkčních poruch menstruačního cyklu ve fyzioterapii

The Treatment Methods of Menstrual Cycle Problem in Physiotherapy
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou metody léčby funkčních potíží menstruačního cyklu ve fyzioterapii. Cílem je shrnout fyzioterapeutické metody zlepšující potíže s menstruací, jak ve smyslu dysfunkce cyklu, tak problémů provázející menstruaci. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a obsahuje informace o metodách, kterými lze menstruační potíže řešit. Pro úplnost předchází metodám …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Methods of menstrual cycle functional disorders treatment in physiotherapy. Its aim is to sum up physiotherapeutic methods improving menstrual disorders either in the sense of cycle dysfunction, or in problems accompanying period. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and consists of information about methods how to treat menstrual disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií