Bc. Aneta Novotná

Bachelor's thesis

Metody léčby funkčních poruch menstruačního cyklu ve fyzioterapii

The Treatment Methods of Menstrual Cycle Problem in Physiotherapy
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou metody léčby funkčních potíží menstruačního cyklu ve fyzioterapii. Cílem je shrnout fyzioterapeutické metody zlepšující potíže s menstruací, jak ve smyslu dysfunkce cyklu, tak problémů provázející menstruaci. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a obsahuje informace o metodách, kterými lze menstruační potíže řešit. Pro úplnost předchází metodám …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Methods of menstrual cycle functional disorders treatment in physiotherapy. Its aim is to sum up physiotherapeutic methods improving menstrual disorders either in the sense of cycle dysfunction, or in problems accompanying period. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and consists of information about methods how to treat menstrual disorders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií