Vendula Štefková

Bakalářská práce

Sociálně znevýhodnění žáci na základních školách Moravskoslezského kraje

Socially Disadvantaged Pupils at Primary Schools of the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Sociálně znevýhodnění žáci na základních školách Moravskoslezského kraje" se dělí na část teoretickou a empirickou. Teoretická část definuje sociálně znevýhodněného žáka z legislativního hlediska, později se zabývá příčinami, činiteli sociálního znevýhodnění a mechanismy jeho zanedbávání. V další části je pozornost zaměřena na rodinu, jako hlavního činitele sociálního znevýhodnění …více
Abstract:
The bachelor's thesis called "Socially disadvantaged pupils at the primary schools of Moravian-Silesian Region" is divided into both theoretical and practical parts. The theoretical part defines a socially disadvantaged pupil from the legal point of view. Later it deals with the causes, factors and mechanisms of social disadvantage and their negligence. In the next part, it is focused on the family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Šafránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štefková, Vendula. Sociálně znevýhodnění žáci na základních školách Moravskoslezského kraje. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe