Pavol Kováč

Bachelor's thesis

Nepriama a priama podpora športových aktivít na Slovensku v rokoch 2009 - 2013

Nepřímá a přímá podpora sportovních aktivit na Slovensku v letech 2009-2013
Anotácia:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat formy podpory sportovních aktivit na Slovensku a zároveň zhodnodit objem a vývoj veřejných výdajů na podporu sportovních aktivit na Slovensku ve sledovaném období. V rámci dílčího cíle je úkolem porovnat vývoj veřejných výdajů na podporu sportovních aktivit mezi Slovenskem a Českou republikou. Úvodní kapitola je věnována základním pojmům. Druhá a třetí kapitola …viac
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to analyze the forms of support of sports activities in Slovakia and also evaluate a volume and development of expenses related to the support during the observed period. The partial aim's task is to compare development of expenses for the supporting sports activities between Slovakia and Czech Republic. The introductory chapter contains terms related to the field …viac
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať formy podpory športových aktivít na Slovensku a zároveň zhodnotiť objem a vývoj výdajov na podporu športových aktivít na Slovensku v sledovanom období. V rámci čiastkového cieľa je úlohou porovnať vývoj výdajov na podporu športových aktivít medzi Slovenskom a Českou republikou. Úvodná kapitola je venovaná základným pojmom, ktoré sa vyskytujú v športovej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedúci: Alena Maaytová
  • Oponent: Stanislav Klazar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56652