Bc. Marcela Zárubová

Diplomová práce

Výbuch času, nebo tranzice? Vybrané prozaické texty tří slovanských autorů po roce 1989

The Explosion of Time, or Transition? Selected Prose Works of Three Slavic Writers after 1989
Anotace:
Diplomová práce Výbuch času, nebo tranzice? Vybrané prozaické texty tří slovanských spisovatelů po roce 1989 má v nejširším smyslu za téma literární reakce na procesy tranzice v zemích bývalého Východního bloku. První část tvoří přehledová stať, která se zaměřuje na podoby komparativního pohledu na (nejen) slovanské literatury po roce 1989. Druhá část nabízí pokus charakterizovat literaturu v době …více
Abstract:
The thesis The Explosion of Time, or Transition? Selected Prose Works of Three Slavic Writers after 1989 deals with the question of literary response on the process of transition in the former Eastern Bloc countries. The first part consists of overview of different, both team and individual studies and projects, focused on (not only) slavonic literatures after 1989 in comparative perspective. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta