Bc. Marcela Zárubová

Master's thesis

Výbuch času, nebo tranzice? Vybrané prozaické texty tří slovanských autorů po roce 1989

The Explosion of Time, or Transition? Selected Prose Works of Three Slavic Writers after 1989
Abstract:
Diplomová práce Výbuch času, nebo tranzice? Vybrané prozaické texty tří slovanských spisovatelů po roce 1989 má v nejširším smyslu za téma literární reakce na procesy tranzice v zemích bývalého Východního bloku. První část tvoří přehledová stať, která se zaměřuje na podoby komparativního pohledu na (nejen) slovanské literatury po roce 1989. Druhá část nabízí pokus charakterizovat literaturu v době …more
Abstract:
The thesis The Explosion of Time, or Transition? Selected Prose Works of Three Slavic Writers after 1989 deals with the question of literary response on the process of transition in the former Eastern Bloc countries. The first part consists of overview of different, both team and individual studies and projects, focused on (not only) slavonic literatures after 1989 in comparative perspective. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Reader: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta