Ing. Barbora Botheová

Bakalářská práce

Genderové role muže a ženy v reklamě

Gender Roles of Men and Women in Advertising
Anotace:
Z biologického hlediska se lidé rodí jako muži nebo ženy. Od narození nám je vštěpována genderová role. Termínem gender označujeme kulturní a sociální stereotypy. Pojem genderová role můžeme chápat jako souhrn představ o tom, jací muži a ženy ve skutečnosti jsou a jací by měli být. Rodová identita neboli genderová identita je vnitřní a ryze privátní složkou lidské osobnosti. Nejdůležitější rolí identity …více
Abstract:
From a biological aspect, humans are born as men or women. From birth the gender roles have been instilled to us. We define the term gender as a cultural and social stereotypes. We can understand the term gender role as a summary of imaginations. Imaginations of the men and women – as they truly are and as they should be. The gender identity is an internal and purely private component of human personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Kateřina Tomšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní