Bc. Iveta Antálová

Diplomová práce

Logistika internetového obchodu

Logistics of the internet shop
Anotace:
Předmětem diplomové práce Logistika internetového obchodu je popis, analýza a zhodnocení logistického systému konkrétního podniku. V diplomové práci jsou dále navržena doporučení i odhad nákladů potřebných k odstranění slabých míst v této funkci podniku. Teoretická část je zaměřena na základní teoretické poznatky z oblasti logistiky, problematiku elektronického obchodování a zákaznického servisu. V …více
Abstract:
The diploma thesis called “Logistics of the internet shop” offers its readers a description, analysis and evaluation of the logistics of a particular company. The thesis also proposes suggestions and recommendations, and at the same time estimates costs which would be necessary to eliminate the weaknesses and drawbacks in the particular company. The theoretical part focuses on fundamental theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Michal Ďuriník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management