Theses 

Územní rozvoj městské části Brno-Bystrc – Bc. Kateřina Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Bc. Kateřina Nováková

Bakalářská práce

Územní rozvoj městské části Brno-Bystrc

Spatial development of Brno-Bystrc city district

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza územního rozvoje městské části Brno Bystrc, především v souvislosti s aktuální výstavbou místního sídliště. Metodou analýzy a syntézy jsou zhodnoceny důležité aspekty související s rozvojem městské části a to především změny v demografické struktuře obyvatel a jejich dopady na potřebu občanské vybavenosti. Dále je v práci zhodnocena dopravní a technická infrastruktura a rovněž rekreace, jež tato městská část nabízí.

Abstract: The objective of the bachelor’s thesis is the analysis of the territorial development of the city district Brno-Bystrc, in particular in connection with the current building construction of the local housing settlement. Applied analysis and synthesis methods evaluate important aspects related to the development of the city district, primarily with focus on changes in demographic structure of its population and resulting impacts on need of amenities. Furthermore, the thesis evaluates transport and technical infrastructure as well as recreational possibilities, offered by this particular part of the city.

Klíčová slova: Územní rozvoj, územní plánování, strategické plánování, místní správa, Brno-Bystrc, Territorial development, local development planning, strategic planning, local administration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz