Lukáš HOFMAN

Bakalářská práce

Správa Windows v prostředí počítačové sítě

Managing Windows in a Network
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi administrace, automatizace a vzdálené správy operačního systému Windows a adresářové služby Active Directory. Využívají se převážně prostředky, které jsou přímo součástí Windows. Jsou zde popsány rozdíly mezi různými verzemi Windows. Dále je porovnána správa systému Windows a Linux. V práci jsou obsaženy ukázky příkazů, dávkových souborů a skriptů.
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of administration, automation and remote managing of Windows and Active Directory service. There are used mainly tools those are part of Windows. Differences between versions of Windows are mentioned. Also administration of Windows and Linux is compared. Thesis contains examples of commands, batch files and scripts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMAN, Lukáš. Správa Windows v prostředí počítačové sítě. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická