Ing. Bohuslav Šenkýř

Master's thesis

Řízení bankovních rizik

Risk Management of the Bank
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení bankovních rizik, která je stále velmi aktuálním, dynamicky se rozvíjejícím tématem. Každá podnikatelská činnost je nerozlučně spjata s rizikem, nejinak tomu je i v oblasti bankovnictví. Management banky se snaží v dlouhodobém horizontu dosáhnout maximální ziskovosti a k tomu musí najít vhodný poměr mezi rentabilitou a rizikem. K optimalizaci rizik …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of managing bank risks, which is still a very contemporary, dynamically developing topic. Every business activity is inseparably connected with risk, and it is the same in case of banking. Bank management is trying to maximize profit in the long range and to do that it has to find an optimal ratio between profitability and risk. To optimize risks, these need to be correctly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2008
  • Vedúci: RSDr. Rudolf Baloušek
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní