Bc. Petr Karpíšek

Diplomová práce

Implementace komunikačních technologií pro zavedení IP telefonie

Implementation of Communication Technologies for IP Telephony. \nl{}
Anotace:
Cílem diplomové práce je uvedení základních teoretických poznatků z oblasti IP telefonie do praxe. V textu jsou průběžně uváděny principy fungování dílčích technologií standardu VoIP, včetně popisu analogie s klasickou telefonní sítí. Součástí práce je analýza aktuálních možností implementace IP telefonie, nabídkový projekt společnosti Siemens a zhodnocení stávajícího stavu datové i telefonní infrastruktury …více
Abstract:
The objective of the thesis is to bring basic theoretical knowledge of IP telephony into practice. The principals of functioning of VoIP technology standard, including the description of analogy with the traditional telephone network, are mentioned continuously. The thesis includes an analysis of actual possibilities of IP telephony implementation, the project offered by Siemens company and an evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Korbel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karpíšek, Petr. Implementace komunikačních technologií pro zavedení IP telefonie. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe