Mgr. Bc. Josef Hanák

Rigorózní práce

Aplikace uživatelského přístupu jako vyučovací metody ve výuce fyziky na základní škole

Application of user approach as teaching methods in teaching of physics at the elementary school
Anotace:
Rigorózní práce „Aplikace uživatelského přístupu jako vyučovací metody ve výuce fyziky na základní škole“ představuje výsledky a zkušenosti s realizací akčního výzkumu, týkajícího se možnosti využití tzv. uživatelského přístupu při řešení slovních úloh ve fyzice na 2. stupni základní školy. Žákům byly předloženy zajímavé kvantitativní slovní úlohy z oblasti mikrosvěta i makrosvěta, obsahující fyzikální …více
Abstract:
The rigorous thesis “Application of user approach as teaching methods in teaching of physics at the elementary school” presents results and experiences of the implementation in action research, concerning the possibility of using the user's approach in solving word problems in physics at the upper primary school. Interesting word problems engaging in the microcosm and macrocosm, containing a physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2016
  • Oponent: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství fyziky pro základní školy