Mgr. Michaela Horníčková

Diplomová práce

Učební pomůcka k rozvoji prostorové představivosti

Teaching aid to develop geometric imagination
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části se práce zabývá nejprve vysvětlením základní terminologie. Ujasňuje tedy co je to představivost, prostorová představivost a také geometrická představivost. Popisuje představivost a důležitost jejího rozvoje u žáků 1. stupně ZŠ v souvislosti Rámcového vzdělávacího programu a představuje pomůcku krybox, její části a vysvětluje správný …více
Abstract:
This diploma thesis is divided into two parts. In the first theoretical part the diploma thesis deals with an explanation of basic terminology. It clarifying what is imagination, spatial imagination and geometrical imagination. It describes the imagination and importance of its development in primary school pupils in the context of the Framework Educational Program. Introduce krybox, its part and explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Eva Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy