Bc. Jaroslav Willmann

Diplomová práce

Styly pro vykreslování dat OpenStreetMap a materiály pro jejich výuku

OpenStreetMap rendering styles and materials for their teaching
Anotace:
Diplomová práce se věnuje stylům, které se používají k vykreslování dat OpenStreetMap a na základě získaných poznatcích, byly v rámci diplomové práce vytvořeny studijní materiály pro výuku OSM stylů. V první části se autor snaží za pomocí rešerše popsat samotný kartografický styl a jeho definice, následně se soustředění přenese k OpenStreetMap. Tedy přichází pojednání o OpenStreetMap a jeho datovém …více
Abstract:
The main focus of this master project are OpenStreerMap styles that one uses to draw OpenStreetMap data. Firstly, the author uses research literature to explore and explain cartographic style together with its definition. Secondly, this dissertation discusses the OpenStreetMap and its data model. The theoretical part of the thesis is then concluded with a key topic consisting of; OpenStreetMap style …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.