Ing. Iveta Erbanová

Diplomová práce

Vliv deregulace nájemného na trh s byty

Influence of the deregulation on the flat market
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku deregulace nájemného v ČR. Analyzuje současnou situaci na trhu s nájemním bydlením, srovnává cenové změny tržního a regulovaného nájemného, popisuje aktuální legislativní rámec v oblasti nájemního bydlení. Cílem práce je zhodnotit možné ekonomické a sociální dopady deregulace nájemného.
Abstract:
This thesis focuses on the rent deregulation in the Czech Republic. It analyses current situation on the rent housing market, it compares price changes of the open market rent and the regulated rent, it describes current legal framework in the field of rent housing. The aim of this thesis is to evaluate possible economic and social impact of rent deregulation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa