Bc. Pavla Kadová

Diplomová práce

Teaching and Learning English Verbs Effectively

Teaching and Learning English Verbs Effectively
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá efektivními způsoby vyučování a učení se anglickým slovesům. Výzkum byl prováděn v gymnaziálním prostředí. Tato diplomová práce sestává z několika částí. V první části je prezentována teorie, skládající se z oblastí jako je definice gramatiky, druhy významů gramatických tvarů, typy gramatických pravidel a pojednání o tom, zda gramatiku učit či neučit. V hlavní části této …více
Abstract:
The diploma thesis deals with effective ways of teaching and learning English verbs. The research has been carried out in a grammar-school environment. The diploma thesis comprises of several parts. In the first part, a theoretical background is presented, containing issues like the definition of grammar, kinds of meaning of grammatical forms, types of grammar rules and a discussion on whether to teach …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: M.A. James Edward Thomas
  • Oponent: Mgr. Linda Nepivodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy