Bc. Radek Šoltys

Bachelor's thesis

Marketingová komunikace státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Marketing communication of CzechInvest, Investment and Business Development Agency
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o marketingové komunikaci státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oblasti marketingové komunikace, jednotlivé nástroje a komunikační prostředky, tak jak o nich hovoří odborná literatura. V praktické části jsou následně popsány činnosti CzechInvestu, definovány čtyři základní komunikační potřeby …more
Abstract:
Marketing communications at the governmental Investment and Business Development Agency CzechInvest are examined in this thesis as follows: First, the theoretical section defines marketing tool concepts and various means of communications according to specialized marketing literature. Second, the practical section describes various activities of CzechInvest; four basic communications needs; approximate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní