Jana POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2-karboxylátu s kvarterním uhlíkem v poloze 2 na pevné fázi, studium cyklizace na spiro sloučeniny

Solid phase synthesis of 1,2-dihydroquinazoline-2-carboxylate with quaternary carbon in position 2, study of cyclization into spiro compounds
Anotace:
Bakalářská práce popisuje syntézu derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2-karboxylátu s kvarterním uhlíkem v poloze 2 na pevné fázi. Jako výchozí látky byly použity aminokyseliny alanin, 2,4-diaminomáselná kyselina, ornitin a lysin, ukotvené přes ethanolamin na Wangovu pryskyřici. Aminokyseliny byly sulfonylovány pomocí různě substituovaných 2-nitrobenzensulfonyl chloridů. Vzniklé nitrobenzensulfonamidy byly …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the synthesis of 1,2-dihydroquinazoline-2-carboxylate derivatives with quaternary carbon in position 2 on the solid phase. As the starting materials were used amino acids alanine, 2,4-diaminobutyric acid, ornithine and lysine, attached via ethanolamine to Wang resin. Amino acids were sulfonylated with substituted 2-nitrobenzenesulfonyl chlorides. The resulting nitrobenzenesulfonamides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eva Schütznerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Jana. Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2-karboxylátu s kvarterním uhlíkem v poloze 2 na pevné fázi, studium cyklizace na spiro sloučeniny. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fahsjs fahsjs/2
22. 5. 2017
Složky
Soubory
Marklová, E.
23. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.