Barbora Růžičková

Master's thesis

Nástroje efektivní interní komunikace v době sociálních sítí

The tools of effective internal communicaton in times of social networks.
Abstract:
V současné době zahrnuje pojem komunikace mnoho druhů sdílení informací a samotná efektivita pak spočívá v umění porozumění jednotlivým složkám komunikačního procesu a ve správném použití komunikačních nástrojů. Je zapotřebí si uvědomit, že současné myšlení lidí se značně liší od myšlení předchozích generací a s tím souvisí i změna komunikačních kanálů a způsob komunikace. Původní myšlení lidí vycházelo …more
Abstract:
Nowadays, the term of communication includes many types of information sharing and the efficiency of this process is the art of understanding the individual components of the communication process and the proper use of communication tools. It is necessary to be aware of the change of the current people thinking which differs considerably from the previous generations and it relates to the change of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Dana Zadražilová
  • Reader: Tomáš Kubálek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49180