Markéta Šimoníková

Bakalářská práce

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty

Comparison of Selected Bank Credit Products for Small Businessmen and Their Fiscal Aspects
Anotace:
Práce se zabývá problematikou srovnání bankovních produktů konkrétně úvěrů pro drobné podnikatele. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje objasnění pojmů souvisejících s řešeným tématem. Stěžejní kapitoly popisují pojmy spojené s bankovním úvěrem, postup u finanční analýzy a nastiňují problematiku investičního rozhodování, která bude následně využita v části praktické …více
Abstract:
The thesis deals with the comparison of bank products namely with the loans for small businesses. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to clarification of terms connected to the discussed issue. Pivotal chapters describe concepts associated with a bank loan, the procedure used for financial analysis and they also outline the problems of investment decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2015
Zveřejnit od: 24. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimoníková, Markéta. Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně