Theses 

Humanitární pomoc po zemětřesení v Nepálu v roce 2015 – Gabriela KOPÁČIKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Mezinárodní rozvojová studia

Gabriela KOPÁČIKOVÁ

Bakalářská práce

Humanitární pomoc po zemětřesení v Nepálu v roce 2015

Humanitarian aid after earthquake in Nepal in 2015

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zemětřesení v Nepálu od 25. dubna do 12. května roku 2015. Práce se zabývá státem Nepál, jevem zemětřesení a humanitární pomocí obecně. Dále práce popisuje a hodnotí poskytnutou okamžitou pomoc při této konkrétní katastrofě a srovnání s jinými ničivými otřesy. Část práce je také věnována aktérům, kteří při zemětřesení zasahovali. Autorka použila rešeršně-kompilační metodu a jejím cílem na základě zdrojů je zhodnocení úspěchů a neúspěchů humanitární pomoci.

Abstract: The bachelor thesis deals with the earthquake in Nepal from April 25th to May 12th in 2015. The topics in focus are the Federal Democratic Republic of Nepal, earthquakes and humanitarian aid in general. The thesis also analyzes the immediate aid provided in this particular event in comparison with other disastrous earthquakes. One part is devoted to those who provided help during the earthquake. The author of the thesis has used a compilation method of research and the thesis aims to assess the successes and failures in humanitarian aid, according to the used sources.

Klíčová slova: Nepál, zemětřesení, humanitární pomoc, nevládní organizace, přírodní katastrofa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=208375 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KOPÁČIKOVÁ, Gabriela. Humanitární pomoc po zemětřesení v Nepálu v roce 2015. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz