Ing. Mgr. Šárka Mejzlíková

Bakalářská práce

Problémy poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Pálava a LVA

Problems of accommodation services in the tourist area of "Pálava a LVA"
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit na základě vlastního dotazníkové šetření míru důvěry poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Pálava a LVA ve stabilitu jejich podnikatelského prostředí. První část definuje roli ubytovacích zařízení v cestovním ruchu a zabývá se jejich charakteristikou a klasifikací. Druhá část vymezuje turistickou oblast Pálava a LVA, následující kapitola je pak zaměřena …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to assess, on the basis of my own questionnaire survey, the degree of trust of accommodation services providers in the tourist area of "Pálava a LVA" in the stability of their business environment. The first part defines the role of accommodation facilities in tourism and deals with their characterization and classification. The second part delimits the area of Pálava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch