Mgr. Lenka Filipová

Bakalářská práce

Analýza přístupů České republiky a Rakouska k vybraným oblastem SZBP EU a vnitřního trhu

An Analysis of the approaches of the Czech Republic and Austria towards the selected CFSP areas and the internal market
Anotace:
Cílem práce je analýza přístupů České republiky a Rakouska k vybraným a blízkým oblastem Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a vnitřního trhu. Autorka se na základě získaných poznatků ze zkoumaných oblastí, pokusí vyvrátit, či potvrdit hypotézu, že v současné době ani jedna ze zkoumaných zemí nepociťuje potřebu bližší kooperace. Cílem práce bude také zodpovědět otázku, zda lze v některé …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze approaches of the Czech Republic and Austria in the selected areas of the Common Foreign and Security Policy and the EU internal market. Author tries to refute or confirm the given hypothesis that none of the countries feels the need for a close cooperation at present. Therefore, the aim of the thesis is to answer the question whether the same approaches may be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií