Tereza Hrubá

Bakalářská práce

Reselling sportovní obuvi a jeho marketingový přínos pro značku

Sports shoes reselling and its marketing contribution to brands
Anotace:
Bakalářská práce na téma -- Reselling sportovní obuvi a jeho přínos pro značku -- si klade za cíl zanalyzovat povědomí o značce Nike a blíže přiblížit a objasnit problematiku resellingu sportovní obuvi a následně zhodnotit přínos přeprodeje pro značku Nike. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou teoreticky zaměřené a zbývající tři prakticky. Teoretická část vychází ze soudobé odborné …více
Abstract:
Thesis on --Sports shoes reselling and its marketing contribution to brands-- aims to analyse the Nike brand awarness and to clarify the issue of sports shoe reselling and then to evaluate the benefits of it for the Nike brand. The thesis is diveded into five chapters. The first two chapters are focused theoretically and the remaining three are focused practically. The theoretical part is based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Markéta Procházková
  • Oponent: Peter Kováč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50799

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma