Adéla Suchá

Bachelor's thesis

Řízení softwarových projektů dle metodiky PRINCE2 Agile

Software Project Management According to PRINCE2 Agile Methodology
Anotácia:
Dodávky softwaru na míru bývají často realizovány formou projektu ve spolupráci se specializovaným externím dodavatelem. Zvolení vhodné projektové metodiky může usnadnit spolupráci všech zúčastněných na cestě za cílem, jímž je dodání kvalitního produktu s maximální přínosem pro zákazníka. Bakalářská práce představuje metodiku PRINCE2 Agile a navrhuje postup její implementace do projektů v prostředí …viac
Abstract:
Customized software deliveries are often being realized as a project in cooperation with specialized external supplier. Choosing the right project methodology can make it easier to achieve the main goal, which is to provide products of high quality and maximize benefits provided to a customer. This Bachelor thesis is introducing the PRINCE2 Agile methodology and proposing the steps which need to be …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedúci: Markéta Kubálková
  • Oponent: Tomáš Kubálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76052