Soňa Prošvicová

Master's thesis

Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s.

Financial advisory market analysis with focus on Partners Financial Services a.s.
Abstract:
Cílem práce je provést marketingový výzkum a analýzu obecných informací o finančním poradenství s následným zaměřením na značku společnosti Partners. První část práce je věnována teoretickým informacím o marketingu, marketingové komunikaci, marketingovém výzkumu, spotřebním chování a finančním poradenství. Začátek praktické části je věnován představení společnosti Partners, po kterém následuje samotný …more
Abstract:
The aim of the thesis is to carry out marketing research and to conduct an analysis of the financial advisory market followed by a brand study of the company Partners. The first part of the thesis is theoretical, and it is devoted to general information about marketing, marketing communication, marketing research, consumer behavior, and financial advisory. The beginning of the practical part is dedicated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: Radek Tahal
  • Reader: Lucie Krejzová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44011