Bc. Daniel HYKL

Diplomová práce

Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku

Proposal of waste heat recovery of compressor in operation of company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením tepelné bilance odpadního tepla ze stávajících šroubových kompresorů a návrhem na využití tohoto odpadního tepla ve výrobním závodě. V úvodní části je uvedena rešerše a teorie výměníků tepla. Jsou zde popsány jednotlivé typy a výhody vybraných výměníků. Také jsou zde popsány zdroje odpadního tepla a jejich energetický potenciál. V další části je uveden teoretický …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation a heat balance of waste heat recovery of compressor in operation of company and proposal for the use of this waste heat on a production plant. The introductory part presents research and theory of heat exchangers. The individual types and advantages of selected exchangers are described here. Waste heat sources and their energy potential are also described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYKL, Daniel. Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby