Bc. Klára ČIKASOVÁ

Diplomová práce

Názory žáků středních škol na výuku psychologie

Secondary school student
Anotace:
Následující diplomová práce předkládá v první kapitole poznatky týkající se problematiky postojů a názorů obecně i v rámci jejich utváření u žáků. V druhé kapitole se věnuje problematice vzdělávání na středních školách, jeho charakteristiky a specifik z hlediska náplně vzdělání a kurikulárního vymezení v České republice. Dále nahlíží na střední školu z pohledu psychologie - předkládá poznatky o vývojovém …více
Abstract:
The following thesis presents in the first chapter the knowledge about the attitudes and opinions in general, as well as in their formation with the students. In the second chapter it deals with the issues of education at secondary schools, its characteristics, specifics and curricular delimitation in the Czech Republic. It also looks at secondary school from the psychology point of view - it presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČIKASOVÁ, Klára. Názory žáků středních škol na výuku psychologie. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství psychologie pro střední školy (negarantovaný rozvrh)