Petra HIRN

Bakalářská práce

Dlouhodobé monitorování emoční stability v běžných životních podmínkách v porovnání s podmínkami dlouhodobé izolace

Long-term monitoring of emotional stability in everyday life compared to extended isolation
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá tématikou emoční stability v běžném životě v porovnání s podmínkami dlouhodobé izolace. Vychází ze srovnávací české studie k mezinárodnímu výzkumu MARS 500, který po dobu 17 měsíců simuloval dlouhodobý meziplanetární let na Mars. Práce je rozdělena do dvou tematických celků. Teoretická část popisuje oblast emočních rysů a stavů, emoční regulace a její strategie …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the theme of emotional stability in daily life compared with its long-term isolation. It is based on a comparative Czech study of the international research MARS 500, which simulated a long interplanetary flight to Mars over 17 months. The thesis is divided into two thematic units: the theoretical part and the research. The theoretical part describes the area of emotional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HIRN, Petra. Dlouhodobé monitorování emoční stability v běžných životních podmínkách v porovnání s podmínkami dlouhodobé izolace. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta