Renata FATKHULLINA

Bakalářská práce

Vnímání remitencí a cirkulační pracovní migrace v České republice

The perception of remittances and the circular labour migration in the Czech republic
Anotace:
Tématem dané bakalářské práce je cirkulační pracovní migrace a vnímání remitencí migranty z některých zemí postsovětského prostoru (Ruska, Ukrajiny a Běloruska) a jejich rodinami. Cílem dané práce bylo zjistit jak remitence ovlivňují plánování rodinného rozpočtu cirkulačních pracovních migrantů, jak jsou remitence rodinou vnímané a jestli je cirkulační pracovní migrace pro migranty celorodinným fenomenem …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is circular labor migration and remittance perception of migrants from several countries of post-Soviet space (Russia, Ukraine and Belarus) and their families. The aim of this work was to find out how remittances affect the planning of family budgets of migrant labor migrants, how remittances are perceived by their families and whether circular labor migration is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FATKHULLINA, Renata. Vnímání remitencí a cirkulační pracovní migrace v České republice. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/