Theses 

Srovnání vybraných strategických průmyslových zón v ČR – Jitka Tomanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jitka Tomanová

Bakalářská práce

Srovnání vybraných strategických průmyslových zón v ČR

Comparison of Selected Strategic Industrial Parks in the Czech Republic

Anotace: Anotace V bakalářské práci je popsáno 5 vybraných strategických průmyslových zón v ČR, kterými jsou: Strategická průmyslová zóna Kolín – Ovčáry, Strategická průmyslová zóna Ostrava – Mošnov, Strategická průmyslová zóna Joseph, Strategická průmyslová zóna Triangle, Strategická průmyslová zóna Holešov. Popsané strategické průmyslové zóny byly srovnány podle 2 srovnávacích kritérií. Prvním srovnávacím kritériem je obsazenost zóny. Druhým hodnotícím kritériem je prodejní cena za 1 m2 pozemku ve strategické průmyslové zóně. Druhé kritérium je důležité především pro investory, kteří zvažují vstup do strategické průmyslové zóny a zajímají se o prvotní vstupní náklady spojené se zamýšlenou investicí v ČR. Smyslem této bakalářské práce je porovnání a zjištění, která z 5 srovnávaných strategických průmyslových zón v ČR je nejúspěšnější v obsazování investorů a stala se tak přínosem pro region, ve kterém se nachází, a to

Abstract: This bachelor thesis describes 5 selected strategic industrial zones in the Czech Republic which are as follows: Kolín - Ovčáry strategic industrial zone, Ostrava – Mošnov strategic industrial zone, Joseph strategic industrial zone, Triangle strategic industrial zone and Holešov strategic industrial zone. The described strategic industrial zones were compared by 2 criteria. Zone occupancy is the first criteria. Sales price per 1 m2 land in the strategic industrial zone is the second evaluation criteria. The second criteria is mainly important for the investors who consider entry to the strategic industrial zone and are interested in the prime costs associated with the intended investment in the Czech Republic. The purpose of this bachelor thesis is comparison and findings which of the 5 compared strategic industrial zones in the Czech Republic is the most successful in occupation of the investors and thus became a benefit for the region where located not only economically but also in socio-economic terms.

Klíčová slova: strategická průmyslová zóna, cena pozemku, obsazenost, hodnotící kritérium, investor

Keywords: strategic industrial zone, price of the lot, compared criteria, occupation, investor

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Hana Růčková
  • Oponent: Marie Divišová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:50, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz