Lucie Šindlerová

Bakalářská práce

Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků)

Anotace:
Bakalářská práce Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků) se dívá na dané téma očima žáků, kteří jsou ovlivňováni zaváděním nového komunikačního nástroje s principy sociální sítě Microsoft Teams do výuky několika předmětů jako nástroje pro řízení výuky a komunikaci s učitelem. Práce se zabývá komunikací a sociálním vztahy mezi žáky a učitelem. Zkoumá, jaký dopad má zavedení …více
Abstract:
Bachelor´s thesis called Deploying Microsoft Teams for Teaching (Case Study of Pupils) looks at the topic through the eyes of pupils who are influenced by the introduction of a new communication tool with the principles of the Microsoft Teams social network into several subjects. The thesis deals with communication and social relations between pupils and teacher. It examines the impact of introducing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/fba20p/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
B7507 - Specializace v pedagogice / 7507R056 - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.