Pavla MOLNÁROVÁ

Bakalářská práce

The Role of the Welsh Language in Contemporary Wales

The Role of the Welsh Language in Contemporary Wales
Abstract:
Velština je jedním z keltských jazyků, kterým se hovoří dodnes a který získal svůj oficiální status v roce 2011. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak moc se dnes velšský jazyk užívá. Data pro tento výzkum byla získána z cenzů, které proběhly v roce 2001, 2006 a 2011. Pozornost byla věnována také médiím používajícím velštinu a stavu velštiny ve školách a v literatuře. Srovnáním dat z cenzů bylo …více
Abstract:
Welsh is one of the Celtic languages that is still spoken and it gained its official status in 2011 by the Welsh Language (Wales) Measure. The major objective of this study is to find out how widely the Welsh language is used nowadays. The data for the research were obtained from the censuses conducted in years 2001, 2006 and 2011. Attention was also paid to the media using Welsh and what the situation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Filip

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLNÁROVÁ, Pavla. The Role of the Welsh Language in Contemporary Wales. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Historie

Práce na příbuzné téma