Denisa DOUBRAVOVÁ

Diplomová práce

Didaktické hry ve vyučování ČJ pro cizince Didactic games in the education process of foreigners

Didaktické hry v hodinách čekého jazyka pro žáky-cizince

Didactic games in the education process of foreigners
Anotace:
Cílem diplomové práce bude připravit didaktické hry a pracovní listy pro žáky-cizince dvou vybraných národností, které budeme vytvářet na základě výzkumu týkajícího se problematického učiva třetího ročníku pro žáky-cizince, právě těch dvou vybraných národností.
Abstract:
The aim of the thesis paper will be preparation of didactic games and worksheets for students ? foreigners of two selected nationalities, that will be created based on the research concerning problematic schoolwork of the third grade for students ? foreigners of the selected nationalities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOUBRAVOVÁ, Denisa. Didaktické hry ve vyučování ČJ pro cizince Didactic games in the education process of foreigners. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Uč. pro 1.st. ZŠ + 6 specializací