Kamila Sehnalová

Bakalářská práce

Tvorba měřicích úloh se sensorovou sadou pro platformu Arduino

Creating of Measuring Tasks with Sensor Kit for Arduino Platform
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh měřicích úloh se senzorovou sadou Arduino. První část je zaměřena na seznámení s platformou Arduino, vývojovými deskami, shieldy a senzorovými moduly. Další část se věnuje vývojovému prostření Arduino IDE, představení programovacího jazyka a stručný popis zdrojového kódu. Praktickou částí bakalářské práce je vytvoření sady výukových příkladů pro demonstraci tvorby …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is about creation of measuring tasks with the sensors kit for Arduino platform. The first part is focused on acquaintance with the Arduino platform, development boards, shields and sensor modules. The next part is devoted to Arduino IDE development environment, introducing the programming language and a brief description of the source code. The practical part of the bachelor's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Babiuch
  • Oponent: Pavel Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení