Mgr. et Mgr. Bc. Iveta Procházková

Bakalářská práce

Galicismos en el ámbito de moda

Gallicisms in the Area of Fashion
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the gallicisms in the area of fashion. It is divided into two parts, theoretical and practical. The first part gradually explains theory related to neologia, loanwords and finally gallicisms. The second part, practical, analyses the words of French origin discovered in three fashion magazines – Elle, Glamour and Vogue. The thesis studies the gallicisms according to …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou galicismů v oblasti módy. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část postupně objasňuje teorii spojenou s neologií, slovy přejatými a nakonec s galicismy. Druhá část, praktická, analyzuje slova francouzského původu nalezená ve třech módních magazínech – Elle, Glamour a Vogue. Práce zkoumá galicismy ve třech kritériích. První zjišťuje …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.