Lukáš Doležel

Bakalářská práce

Portace programátoru USBPICPROG na miktopočítač řady PIC24x

USBPICPROG Porting to a New PIC24x Microcontroller Line
Anotace:
Práce je zaměřena na portaci otevřeného projektu programátoru Usbpicprog na novější verzi mikrokontroléru, z důvodu větší dostupné paměti pro další rozšiřování ovládacího firmwaru a zároveň nahrazení komunikačního protokolu USB využívající knihovnu libusb, za komunikaci pomocí USB CDC, který využívá rozhraní USB, ale ke komunikaci využívá sériovou komunikaci.
Abstract:
The thesis is focused on porting the open source project of the programmer Usbpicprog to a newer version of the microcontroller because of the more available memory for further expansion of the control firmware while replacing the USB communication protocol using libusb libraries for USB CDC communication using USB interface but for communication using serial communication.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: Radek Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika