Helena ČIHÁKOVÁ

Bakalářská práce

Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary

Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary
Abstract:
The goal of the submitted bachelor's thesis: "Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary" is to delineate art auctions from their origins to the current situation in the art market with emphasis on the marketplace in England. The theoretical part explicates fundamental terms occuring in the art market, a history and a development …více
Abstract:
Předmětem bakalářské práce "Trh s uměním a aukce v Anglii a jejich zprostředkování v britských médiích s komentářem a glosářem" je popsat aukce od počátků jejich vzniku až po současnou situaci s důrazem na trh s uměním v Anglii. Teoretická část vysvětluje základní termíny objevující se v oblasti trhu s uměním, předkládá historii a vývoj aukcí včetně typů aukcí a popisuje nejvýznamnější aukční síně …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Denisa Šebestová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČIHÁKOVÁ, Helena. Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština