Theses 

Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary – Helena ČIHÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština

Helena ČIHÁKOVÁ

Bakalářská práce

Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary

Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary

Abstract: The goal of the submitted bachelor's thesis: "Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary" is to delineate art auctions from their origins to the current situation in the art market with emphasis on the marketplace in England. The theoretical part explicates fundamental terms occuring in the art market, a history and a development of auctions including types of auctions and the most important auction houses. The practical part of the thesis is focused on art market and auctions in England and an overview of examples of significant events whose purpose is to share information and new experiences in the art field. The thesis also contains a glossary providing translations of the most frequent terms used and occuring in the art market.

Abstract: Předmětem bakalářské práce "Trh s uměním a aukce v Anglii a jejich zprostředkování v britských médiích s komentářem a glosářem" je popsat aukce od počátků jejich vzniku až po současnou situaci s důrazem na trh s uměním v Anglii. Teoretická část vysvětluje základní termíny objevující se v oblasti trhu s uměním, předkládá historii a vývoj aukcí včetně typů aukcí a popisuje nejvýznamnější aukční síně. Praktická část se zabývá trhem s uměním a aukcemi v Anglii a uvádí příklad událostí, jejichž cílem je sdílet informace a nové zkušenosti z uměleckého odvětví. Bakalářská práce rovněž obsahuje glosář poskytující přehled nejčastěji používaných termínů objevujících se ve sféře trhu s uměním.

Keywords: Trh s uměním, dražba, licitátor, aukční síň, dražitel, výnos, přihodit, prodejce.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Denisa Šebestová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77751 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ČIHÁKOVÁ, Helena. Art market and auction sales in England and their coverage in the British media with a commentary and a glossary. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 19:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz