Bc. Linda Martausová

Diplomová práce

Personnages féminins et les images animales associées aux femmes dans les romans d'Émile Zola et des frères Goncourt

Women in Emile Zola's and Goncourt's Novels: Characters Related to Animal Images
Abstract:
The master thesis focuses on the topic of female characters in the novels of Émile Zola and the Goncourt brothers. Because of the reason that in the spotlight of the works of these mentioned authors are often female heroines, we focus on the general view on women of Émile Zola and the Goncourt brothers and on the question why they conceive their works around female characters. We will also try to answer …více
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu ženských postav v románech Émila Zoly a bratří Goncourtů. Vzhledem k tomu, že v ústředí děl zmiňovaných autorů stojí často právě ženská hrdinka, zajímá nás, jaký je celkový pohled Émila Zoly a bratří Goncourtů na ženy a proč koncipují svá díla právě kolem ženských postav. Dále se pokusíme odpovědět na otázku, jaká hlavní společná témata tyto ženy odrážejí, jaký je přístup …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma