Theses 

Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Dětřichov – Bc. Lucie MINKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie MINKOVÁ

Diplomová práce

Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Dětřichov

Analysis and proposal of scenic elements including ecological landscape stability for land adjustment in cadastral territory of Dětřichov

Anotace: Cílem této práce byl rozbor celkového stavu obce Dětřichov a katastrálního území Dětřichov u Frýdlantu. Tato práce se zaměřila na průzkum přírodních podmínek, historického i současného stavu obce, na návrh doplnění krajinných prvků a na návrh zlepšení stavu cestní sítě. Byl proveden výpočet ekologické stability krajiny (KES 1,33) zájmové oblasti. V průběhu průzkumu se podařilo zdokumentovat i povodeň, která postihla obec Dětřichov v srpnu 2010. Na základě terénního průzkumu byla navržena opatření pro zvýšení kvality ekologické stability krajiny se zřetelem na připravované projekty větrné a geotermální elektrárny.

Abstract: The aim of this diploma thesis was a analysis of the total situation of the comporation Dětřichov and the cadastral area of Dětřichov by Frýdlant. The main focuses of the work was a investigation of the natural condition, a historical and present situation of the interest area, a suggestion of the ecological landscape components and a suggestion of the improvement of the road?s network. The calculation of the ecological stability (KES 1,33) was made for the interest area. There was a flood in August 2010 and this situation of the flood was monitored and described in this work. There were made the suggestion for the improvement of ecological stability of the interest area considering of the perpetrated propose wind and geothermal power. Key words Dětřichov by

Klíčová slova: Dětřichov u Frýdlantu, územní systém ekologické stability, krajinný prvek, cestní síť, pozemkové úpravy, povodeň

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Iva Roubíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

Jak správně citovat práci

MINKOVÁ, Lucie. Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Dětřichov . Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz