Sára WENZLOVÁ

Bachelor's thesis

The language used in TV news to speak about a current state of European migrant crisis: comparison of Czech and British news

The language used in TV news to speak about a current state of European migrant crisis: comparison of Czech and British news
Abstract:
This bachelor thesis deals with the language of Czech and British television news. More specifically, the thesis focuses on analysis and comparison of Czech and British news about a current state of European migrant crisis within the broadcasting of BBC News and Události ČT. The theoretical part of the thesis aims to introduce the reader to the topic of European migrant crisis and to explain the fundamental …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykem českých a britských televizních zpráv. Konkrétně je práce zaměřena na analýzu a porovnání českých a britských zpráv o současné migrační krizi v Evropě v rámci programového vysílání BBC News a Události ČT. Teoretická část práce má za úkol uvést čtenáře do tématu Evropské migrační krize a objasnit základní vlastnosti mediálního diskurzu a televizních zpráv. Tato …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WENZLOVÁ, Sára. The language used in TV news to speak about a current state of European migrant crisis: comparison of Czech and British news. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta