Karolína HEGEDÜSOVÁ

Bakalářská práce

Gertrude Bonnin and the Fight for the Five Civilized Tribes

Gertrude Bonnin and the Fight for the Five Civilized Tribes
Abstract:
Gertrude Bonnin's intervention in the guardianship scandals that took place among the Five Civilized Tribes in Oklahoma during the 1920s is a little-discussed example of Indigenous activism. This thesis analyzes the history of the tribes, including their experience with the Trail of Tears, the guardianship scandals themselves, and Bonnin's pamphlet, Oklahoma's Poor Rich Indians (1924). In doing so …více
Abstract:
Zásah Gertrude Bonnin do opatrovnického skandálu, který se udál v Pěti civilizovaných kmenech v Oklahomě během dvacátých let minulého století je málo diskutovanou ukázkou aktivismu původních obyvatel Ameriky. Tato bakalářská práce analyzuje historii pěti kmenů, včetně Pochodu slz, zmíněného opatrovnického skandálu a Bonnininého hanopisu, Oklahomští chudí bohatí indiáni (1924). Tímto tato práce ukazuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. hab. Tadzio Lewandowski

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEGEDÜSOVÁ, Karolína. Gertrude Bonnin and the Fight for the Five Civilized Tribes. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta