Ing. Tomáš Kubín

Diplomová práce

Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany

Modelling of chosen objects in Google SketchUp for the needs of fire protection.
Anotace:
V užším pojetí je cílem této práce vizualizovat objekt budoucího operačního střediska, v areálu centrální stanice Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, na základě návrhové studie. Model budovy by však měl být použit nejen jako podpora pro realizační fázi projektu, ale také názorně ukázat možnost praktického využití modelování v programu Google SketchUp v oblasti požární ochrany. Do obsahu …více
Abstract:
In the narrower sense the aim of this work is to visualize the building of a future operating centre in the area of Central Fire Station of Pardubice Region based on a design study. The model building, however, should be used not only as some support for the implementation phase of the project, but also as an example of the practical use of modelling in Google SketchUp for fire protection. Therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubín, Tomáš. Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany . Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní