Bc. Josef Záhořík

Bakalářská práce

Obchodní firma

Business Name
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je seznámení s výrazem Obchodní firma. Zprvu se věnuji obecně pojmu firma a povaze veřejných věstníků. První část práce obecně podává právní vymezení vzniku obchodní firmy, chápání firmy, struktuře a tvorbě obchodní firmy. Následující část práce popisuje změny obchodní firmy, zánik obchodní firmy a právní ochranu obchodní firmy dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 …více
Abstract:
The topic of this Bachelor’s degree work is familiarisation with the meaning of a “company”. First I focus on the general concept of a company name and the nature of public bulletins. The first part of the work generally presents a legal definition of the establishment of a company, the understanding of a company and the structure and creation of a company. The part that follows describes changes to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Michal Mědílek
  • Oponent: JUDr. Milan Závurka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře